home
24 oktober 2018

Korendijkse slikken

Ted C.J. Sluijter

Natuur
Water

Ach ja, het is geen Voorne-Putten, …maar wel heel dichtbij; de Korendijkse slikken. Je hoeft het Spui maar over te varen en je bent er zo. Op een zomerse oktoberdag bezocht ik onlangs het gebied, samen met TV Rijnmond. Uitgestrekt! Riet, grasgorzen, wilgenbomen, kreken en slikken. Echte Haringvlietnatuur. Maar ik zag ook kranen draaien. Er wordt gewerkt, grote bergen grond als reuzenmolshopen ontsierden het gebied. Wat is er aan de hand?

Deltanatuur

Voordat de Haringvlietsluizen in het jaar 1971 gereedkwamen stond het Haringvliet, en daarmee ook de Korendijkse slikken, onder invloed van zout getij. Dit getij schiep een typisch landschap van kreken, slikken en hoger opgeslibde en begroeide gorzen. Echte Deltanatuur! Bijzonder rijk aan vis en vogels. Na de afsluiting verzoette het Haringvliet, viel het getij terug tot circa 30 centimeter verschil van louter zoetwater. In snel tempo begroeiden de gorzen en grote delen van de slikken. Een ander type natuur, meer horend tot zoetwaternatuur die verder stroomopwaarts ook voorkomt.

Foto: Jan de Roon

De Kier en Droomfonds Haringvliet

Om trekvissen als zalm, forel, spiering en steur weer gelegenheid te geven vanuit zee de rivieren op te laten zwemmen, gaan dit jaar de Haringvlietsluizen op een kier. Rijkswaterstaat zorgt daarvoor. De kier is net groot genoeg voor die trekvissen zodat zij, zoals de zalm helemaal tot in Alpenbeekjes!, hun eitjes kunnen afzetten. Echter, het zeewater mag niet te ver het Haringvliet op. Daar liggen immers innamepunten van zoetwater voor landbouw en drinkwater. Ook daar zorgt Rijkswaterstaat voor. En aan veiligheid wordt ook niet getornd; bij gevaarlijk hoog zeewater gaan de sluizen weer potdicht. Om het Haringvliet nog aantrekkelijker en rijker te maken hebben zes organisaties: Ark Natuurontwikkeling, Vogelbescherming Nederland, wereld Natuurfonds, Sportvisserij Nederland, Staasbosbeheer en Natuurmonumenten, een gift van 13,5 miljoen Euro gekregen uit het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij. Een deel van dat geld wordt besteed in de Korendijkse slikken

 

Werkterrein

Ik loop nu door dat gebied. Het is onwerkelijk warm en zonnig voor half oktober! Via een baan van metalen rijplaten loop ik richting Haringvliet en ontmoet daar een van onze bevlogen vrijwilligers, Gert Huijzers. De vogeltrek is in volle gang; regelmatig vliegen groepjes veldleeuwerik en vink over. Hier en daar staat een grote witte vogel in het gebied. Ik heb een verrekijker, maar kan al van afstand zien dat het grote zilverreigers zijn. Ze zijn in de graslanden op zoek naar muizen en mollen. En in de kreekjes verschalken zij kleine vis zoals voorn en grondel. Uiteindelijk komen we uit bij een kraan. Gert vertelt dat deze de afgelopen week een flinke oppervlakte heeft afgegraven. Doel is het weer opengraven van oude kreekrestanten en herstel van slikkige oevers. Zo krijgen vis en vogels weer toegang tot nieuw leef- en eetgebied. In totaal wordt meer dan 10 hectare zo hersteld.

Foto: Paul Cools

Groenpootruiter

Iets verderop laat Gert een afgegraven stuk zien dat zes weken geleden al gereed kwam. Je kunt goed zien dat de natuur hier zelf  al aan het werk is om niets meer te laten herinneren dat de mens het hier hersteld heeft. Luid roepend vliegt een groenpootruiter over. Een soort die in het hoge Noorden broedt en hier even komt opvetten. Ik boots het geluid van de overvliegende groenpootruiter na en zowaar reageert de vogel door direct de koers te wijzigen en op ons aan te vliegen. Dit tot grote hilariteit van Gert en het TV-team! De vogel strijkt dicht bij ons neer in een kreekje en gaat direct op zoek naar voedsel dat bestaat uit kleine visjes en waterinsecten.

 

Wandelroute en uitkijkpunt

Een flink deel van de uitgegraven grond wordt gebruikt om het bestaande wandelpad te verbeteren. Ook wordt er een kleine vliedberg van gemaakt dat, voorzien van kijkscherm, gaat dienen als (vogel) uitkijkpunt. Daarnaast weet ik dat er ook aan een stuw  wordt gewerkt die er voor zorgt dat de wat hoger gelegen delen langer vochtig blijven. Deze delen worden dan uitermate geschikt voor broedende weidevogels als kievit, tureluur, grutto en veldleeuwerik. Allemaal soorten waarmee het in ons land heel slecht gaat. Met dit in het achterhoofd lopen we voldaan terug naar de parkeerplaats. Beseffend dat het Haringvliet en haar oevernatuur nog zo onbekend is….

 

 

Ted C.J. Sluijter

Ted C.J. Sluijter

Boswachter Natuurmonumenten op Voorne, Goeree en Haringvliet
Ik deel mijn passie voor natuur en mensen graag met u, lezer en natuurgenieter!

Meer verhalen over Natuur