home
15 augustus 2017

Zandhagedissen in het duin

Ted C.J. Sluijter

Natuur

Het is een mooie zonnige dag in augustus. Ik ben met collega-boswachter Han Meerman op pad in Voornes Duin. In een gedeelte met wat open zandige plekken vraagt hij me om zo voorzichtig en langzaam mogelijk te lopen. Vlak voor mij gaat hij ongemerkt door de knieën. Zachtjes prevelt hij me toe “kijk daar, net naast dat takje”. Dan zie ik wat hij bedoelt: een prachtige groen gekleurde hagedis van wel 15 centimeter lang. “Een volwassen mannetje, mooi hé”!

Zandhagedis

Inderdaad, het is een fraai gekleurd exemplaar van de zandhagedis, de enige soort hagedis die min of meer algemeen voorkomt in Voornes Duin. Hagedissen zijn reptielen en uiteraard koudbloedig. Om op te warmen gebruiken ze graag door de zon beschenen open plekjes. Eenmaal opgewarmd zijn ze dan snel genoeg om hun voedsel, vooral insecten, te bemachtigen. Zandhagedissen houden een winterslaap, bij voorkeur in een holletje van een boomstronk of graspol.

 

Duinherstel

Natuurmonumenten, beheerder van grote delen van Voornes Duin, heeft zich tot taak gesteld dit gebied als topnatuur te behouden. Het typische landschap van open plekken, afgewisseld met duingraslanden en struikgewas, zorgt voor een enorme variatie aan planten en dieren. Deze variatie is echter niet meer zo vanzelfsprekend. Door het vrijwel verdwijnen van het konijn, het vanuit de lucht neerdalen van de meststof stikstof en nog wat andere oorzaken groeit het open duin in snel tempo dicht. Door plaatselijk het oprukkende struikgewas te verwijderen en af en toe te maaien behoudt Natuurmonumenten het karakteristieke landschap met bijbehorende flora en fauna.

 

Dieren en planten profiteren

Boomleeuwerik, kneu, rugstreeppad, libellen en juffers, orchideeën, driedistel, ratelaar, vleugeltjesbloem, tijm…..En met gemak zouden we deze verdere bijdrage geheel kunnen vullen met soorten welke door het duinwerk overlevingskansen houden. En uiteraard hoort daar ook de zandhagedis bij. Het duingebied blijft op deze manier een echt gevarieerd duinlandschap.

 

Wandelen

Al dit fraais ligt aan uw voeten op de Kop van Voorne. U moet het gewoon maar eens beleven. Paden door de Vogelpoel, rond het Brede Water, het Waterbos en Quackjeswater ontsluiten de gebieden voor u. En, het is er nooit druk, zelfs niet in de vakantietijd. Bij VVV en recreatiebedrijven liggen de wandelroutes voor u klaar.  Misschien wilt u liever met een excursie mee? Kan ook, kijk dan op de website van Natuurmonumenten

Ted C.J. Sluijter

Ted C.J. Sluijter

Boswachter Natuurmonumenten op Voorne, Goeree en Haringvliet
Ik deel mijn passie voor natuur en mensen graag met u, lezer en natuurgenieter!

Meer verhalen over Natuur